Zanim będę uczniem Box + Liczby w kolorach

Podręczniki

Informacje

hej hej hej sokoły tekst

Pakiet środków dydaktycznych Zanim będę uczniem jest przeznaczony dla dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego, czyli dla dzieci 5- hej hej hej sokoły tekst i 6-letnich przygotowujących się do rozpoczęcia nauki w klasie I. Pakiet został opracowany na podstawie programu wychowania przedszkolnego Zanim...

Cena: 92,52
Dostępność: dostępny do tygodnia