Wychowanie muzyczne w Meksyku i w Polsce. Studium porównawcze i ocena możliwości adaptacji

Historia

Informacje

poniatów dyskoteka

Niniejsza praca jest z zakresu pedagogiki porównawczej. Pedagogika porównawcza jest uważana za względnie nową dziedzinę pedagogiki, powstałą później poniatów dyskoteka niż takie jej działy, jak np. dydaktyka, historia wychowania, pedagogika ogólna czy specjalna. W pracy badawczej podjęłam próbę...

Cena: 26,25
Dostępność: dostępny od ręki