Wybrane instytucjonalne i społeczne uwarunkowania rozwoju innowacji w przedsiębiorstwach

Ekonomia i finanse

Informacje

Dorobek naukowy Autorów niniejszej monografii pracowników i współpracowników Katedry Ekonomii i Innowacji Uniwersytetu Jagiellońskiego obejmuje teoretyczne oraz aplikacyjne rozwiązania w zakresie:metod i technik badania aktywności innowacyjnej (autorskie kwestionariusze badań ankietowych,...

Cena: 33,92
Dostępność: dostępny do tygodnia