Wojska NKWD na froncie wschodnim

Historia

Informacje

elsa lego

Książka znakomicie i wnikliwie przedstawia działalność NKWD w czasie drugiej wojny światowej, w okresie poprzedzającym zimną wojnę oraz na elsa lego jej początku. Omówione zostały poszczególne etapy kształtowania się tej tajnej służby i jej działalność zarówno w okresie poprzedzającym...

Cena: 29,67
Dostępność: dostępny do tygodnia