Wizerunek Uniwersytetu Wrocławskiego w oczach studentów studiów stacjonarnych

Pedagogika

Informacje

Książka za przedmiot bierze ten obszar sfery publicznej, który w Polsce bardzo rzadko poddawany jest całościowemu oglądowi badawczemu właśnie od strony rynkowej #8211; oświatę, wychowanie, szkolnictwo wyższe i naukę. Będzie więc stanowić ważny głos w dyskusji społecznej nad...

Cena: 36,96
Dostępność: dostępny do tygodnia