Uczestnicy Konsumenci Mieszkańcy

Historia

Informacje

beam łódź

Niniejsza książka jest pokłosiem zrealizowanego w 2014 roku projektu badawczego Wrocławska Diagnoza Społeczna. W zamyśle Autorów publikacja jest beam łódź pogłębionym studium społecznej kondycji miasta Wrocław. Zawarte w tomie analizy są jednak nie tylko socjologiczną fotografią stolicy...

Cena: 29,99
Dostępność: dostępny do tygodnia