Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

Prawo

Informacje

vitella ictamo krem cena

Niniejsza publikacja to kompleksowy komentarz do art. 67a-67o ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.Wskazane przepisy regulują vitella ictamo krem cena pozasądowe postępowanie cywilne, które toczy się przed specjalnie powołanym organem quasi-sądowym, tj. wojewódzką komisją do spraw orzekania o...

Cena: 138,57
Dostępność: dostępny od ręki