Polonia w walce o niepodległość i granice Rzeczpospolitej 1914-1921

Historia

Informacje

Prezentowane w tomie artykuły zamieszczone zostały w układzie chronologiczno-problemowym. Poza pierwszym, ukazującym w ogólnych zarysach sytuację, położenie i poglądy emigracji w przededniu Wielkiej Wojny, w pozostałych przedstawiono rolę i znaczenie Polonii w jej staraniach w Stanach...

Cena: 30,94
Dostępność: dostępny od ręki