Opowiedzieć zagładę. Polska proza...

Historia

Informacje

`Studium Bartłomieja Krupy na tle piśmiennictwa polskiego ostatnich dwudziestu lat jest bezprecedensowe. Autor poszerzył pole walki, dzięki czemu powstała pierwsza w polskim piśmiennictwie synteza dotycząca problematyki Zagłady w literaturze i historiografii okresu 1987-2003. Daty...

Cena: 24,00
Dostępność: dostępny powyżej tygodnia