Moderacyjne i synergiczne kształtowanie dorosłości

Nauki humanistyczne

Informacje

Rozprawa znakomicie łączy tę myśl i praktykę współczesnej humanistyki, która wyrasta na podłożu andragogiki, pedagogiki religii, jak i teologii. Odwołanie się przez Autorkę do fenomenu synergii jest tego najlepszym dowodem, gdyż stanowi ono jedno z podstawowych pojęć w pedagogice i...

Cena: 36,75
Dostępność: dostępny do tygodnia