Kaukaz mechanizmy legitymizacji i funkcjonowania elit politycznych

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Publikacja ta jest efektem drugiego etapu badań nad przywództwem i elitami politycznymi Kaukazu, które były realizowane przez Zakład Badań Wschodnich Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Autorzy niniejszego tomu koncentrują uwagę na opisie i wyjaśnieniu mechanizmów...

Cena: 53,69
Dostępność: dostępny od ręki