Informacja i konteksty społeczno-kulturowe

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

[...] Celem niniejszej publikacji jest zaprezentowanie Czytelnikowi całej palety przejawów wykorzystywania informacji na potrzeby realizacji zakładanych działań jednostki lub zbiorowości ze wskazaniem jej odcieni - kontekstów (nierzadko nacechowanych politycznie. [...] Poniższe opracowanie...

Cena: 30,10
Dostępność: dostępny od ręki