Fizykochemiczne metody analizy w chemii środowiska. Część I: Ćwiczenia laboratoryjne z analityki i kontroli w ochronie środowiska

E-książki

Informacje

piec do wytopu miedzi

Przygotowanie próbek do analizy i końcowe oznaczanie izolowanych związków to dwa istotne etapy w każdej procedurze analitycznej. piec do wytopu miedzi Niedokładności, jakie zostaną popełnione na tych etapach, mogą doprowadzić do niewłaściwych wyników i błędnych informacji dotyczących badanego...

Cena: 12,45 12,94 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie