Developper la pensee critique a travers les discussions en langue etrangere

Nauki humanistyczne

Informacje

Tematem niniejszej pracy są procesy konstruowania wiedzy naukowej w języku obcym podczas dyskusji seminaryjnych. .Niniejsze opracowanie proponuje model sytuacji uczeniowej sprzyjającej wdrażaniu studentów do dyskursu akademickiego oraz zawiera opis umiejętności komunikacyjnych i...

Cena: 31,50
Dostępność: dostępny od ręki