Błogosławiony papieżu Pawle VI, módl się za nami

zPozostale

Informacje

witaminy z tranem dla dzieci

19 października 2014 r. papież Franciszek beatyfikował papieża Pawła VI. Trwający 15 lat pontyfikat to nie tylko kontynuacja dzieła Soboru witaminy z tranem dla dzieci Watykańskiego II, ale wdrażanie postanowień soborowych w życie. To nowy styl papiestwa, otwartego na świat i różne środowiska. To wielki...

Cena: 6,03
Dostępność: dostępny do tygodnia