Błogosławiony kraj? Szkice o historii i pamięci Dolnego Śląska

Historia

Informacje

Prezentowany tom zakreśla szerokie - choć niewykraczające poza dolnośląskie ramy terytorialne - spektrum tematyczne: od aspektów dotyczących niemieckiego miasta Breslau do wątków ze współczesności regionu. Pierwsza grupa tekstów, poruszając kwestię antysemickiego dyskursu oraz...

Cena: 31,92
Dostępność: dostępny do tygodnia