Kodeks karny komentarz w.6 br

Prawo

Informacje

Apartments for sale in Poland

Publikacja zawiera wyczerpujące omówienie przepisów kodeksu karnego z uwzględnieniem poglądów doktryny prawa karnego i orzecznictwa. Szóste wydanie Apartments for sale in Poland komentarza przedstawia ostatnie zmiany, jakie zostały dokonane w ustawie, w tym dotyczące:- wydłużenia okresu przedawnienia karalności...

Cena: 143,65
Dostępność: dostępny do tygodnia