Informacja i konteksty społeczno-kulturowe

Nauki humanistyczne

[...] Celem niniejszej publikacji jest zaprezentowanie Czytelnikowi całej palety przejawów wykorzystywania informacji na potrzeby realizacji zakładanych działań jednostki lub zbiorowości ze wskazaniem jej odcieni - kontekstów (nierzadko nacechowanych politycznie. [...] Poniższe opracowanie...

Na początku było drzewo, Czerwony blitzkrieg 1939-1940, Teologia polityczna i inne pisma, Vocabulary in Practice 4 Intermediate, Dziennik Gazeta Prawna 179/2016, Szczerze nie tylko o sobie, Oczekiwania inflacyjne konsumentów : pomiar i testowanie, Hunowie, Fenomen telewizji, Śmieć w kulturze, Gazeta Wyborcza - Wrocław 19/2017, Gazeta Wyborcza - Szczecin 286/2011, Zdrowie 9/2015, Blondynka w Japonii, Gazeta Wyborcza - Lublin 215/2009, Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Gazeta Wyborcza - Warszawa 172/2012, Terapia czakr, Gazeta Wyborcza - Wrocław 4/2015, Mała sowa. Wesołe szlaczki 4-6 latka
Strona startowa