Debata publiczna Zmiany społecznych norm komunikacji

Socjologia

Informacje

Debata publiczna to dzisiaj temat palący, budzący żywe emocje. Kontrowersje wywołuje zwłaszcza jakość debaty publicznej oraz kwestie jej dopuszczalnych reguł. Widoczny jest rozdźwięk pomiędzy społecznymi oczekiwaniami wobec debaty a jej codzienną praktyką. Z perspektywy socjologii,...

Cena: 41,50
Dostępność: dostępny od ręki