Błogosławiony papieżu Pawle VI, módl się za nami

zPozostale

Informacje

19 października 2014 r. papież Franciszek beatyfikował papieża Pawła VI. Trwający 15 lat pontyfikat to nie tylko kontynuacja dzieła Soboru Watykańskiego II, ale wdrażanie postanowień soborowych w życie. To nowy styl papiestwa, otwartego na świat i różne środowiska. To wielki...

Cena: 6,03
Dostępność: dostępny do tygodnia